Login |  Nova registracija
|
  • Svetozar Kurepa

    Svetozar Kurepa (Majske Poljane pokraj Gline, 25. svibnja 1929. - Zagreb, 2. veljače 2010.), hrvatski matematičar, profesor emeritus Matematičkog odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, autor niza udžbenika iz matematike.

  • Fraktali

    Fraktali su geometrijski objekti čija je fraktalna dimenzija strogo veća od topološke dimenzije. Drugim riječima, to su objekti koji daju jednaku razinu detalja neovisno o razlučivosti koju koristimo.

Matematika - arhiva