Login |  Nova registracija
|
  • Beton je treći najveći svjetski zagađivač ugljikovim dioksidom

    Da je beton država bio bi treći najveći odašijač stakleničkih plinova u svijetu, nakon Kine i Sjedinjenih Država. Zbog čega je taj materijal, ključan za građevinske radove toliko štetan za planet?

  • Polimerne/organske fotonaponske ćelije

    Organska fotonaponska ćelija ili plastična fotonaponska ćelija je vrsta polimerne solarne ćelije koja koristi organsku elektroniku, granu elektronikečiji su dijelovi načinjeni od provodljivih organskih polimera ili malih organskih molekula, za apsorpciju svjetlosti i prijenos naboja kako bi pomoću fotoelektričnog efekta proizvela električnu energiju iz sunčeve energije.

:

Nanotehnologija

09.07.2015.

Nanotehnologija je manipulacija materije na atomskoj i molekularnoj razini. Najraniji opis nanotehnologije se osvrnuo na pojedine tehnološke ciljeve da se manipulira atomima i molekulama za izradu makro proizvoda, sada nazivamo molekularna nanotehnologija.

Novi materijali - arhiva