Login |  Nova registracija
|
  • Polimerne/organske fotonaponske ćelije

    Organska fotonaponska ćelija ili plastična fotonaponska ćelija je vrsta polimerne solarne ćelije koja koristi organsku elektroniku, granu elektronikečiji su dijelovi načinjeni od provodljivih organskih polimera ili malih organskih molekula, za apsorpciju svjetlosti i prijenos naboja kako bi pomoću fotoelektričnog efekta proizvela električnu energiju iz sunčeve energije.

  • Nanotehnologija

    Nanotehnologija je manipulacija materije na atomskoj i molekularnoj razini. Najraniji opis nanotehnologije se osvrnuo na pojedine tehnološke ciljeve da se manipulira atomima i molekulama za izradu makro proizvoda, sada nazivamo molekularna nanotehnologija.

Novi materijali - arhiva