Login |  Nova registracija
|

Tekstovi na temu: znanstvenici

Pionir u istraživanju nasljednih osobina kod biljaka

Gregor Mendel

Gregor Mendel rođen je 20. srpnja 1822. godine kao Johann Mendel, u malom selu Hynčice (nje. Heizendorf bei Odrau), Šleska (tada dio Austrijskoga Carstva, a danas Češke). Lokalni učitelj i svećenik uočili su Johannovu inteligenciju te mu pomogli da nastavi školovanje. U slučaju da se priključi augustincima - crkvenom redu koji se bavi podučavanjem, crkva bi mu platila školovanje. Mladi Mendel se zaredio 1843. u samostanu grada Brünna (danas Brno).

05.07.2015.