Login |  Nova registracija
|
  • Gerontologija

    Gerontologija (grč. γέρων – geron = stari + -λογία, - logya = nauka, znanost, proučavanje) je nauka o biološkim, psihološkim i društvenim procesima i pojavama starenja . Ona se razlikuje od gerijatrije – grane medicine koja proučava bolesti starijih osoba („treće životne dobi“).

- arhiva