Login |  Nova registracija
|
Ugljenarke dobra investicija!?

Zagađenje zraka europljane košta 189 milijardi eura Ekologija

Europska agencija za okoliš objavila je izvješće u kojem se navodi kako je zagađenje zraka tijekom 2012. godine stajalo čak 189 milijardi eura u indirektnim troškovima.

U izvješću se navodi kako su za većinu zagađenja zraka zaslužne elektrane na ugljen, a posebno one locirane u Njemačkoj i zemljama Istočne Europe.

Onečišćenje zraka dovelo je do dodatnih zdravstvenih troškova, pada u produktivnosti te manjeg broja radnih dana. Osim toga, zbog onečišćenja je zabilježen i pad usjeva te je došlo do oštećenja fasada građevina. Kao glavne onečišćujuće tvari koje nastaju upravo iz elektrana na ugljen zabilježene su lebdeće čestice i ozon.

Čak 90% Europljana koji žive u gradovima izloženo je štetnom utjecaju onečišćenja zraka, a neki rezultati navode kako je zbog zagađenja došlo do 400 tisuća preranih smrti tijekom 2011. godine.

Bugarska i Poljska su zemlje sa najgorim zagađenjem, dok je London jedan od gradova sa najgorim zagađenjem u EU.

Znanstvenici javljaju kako će EU, unatoč činjenici da su zakoni o zaštiti okoliša i recesija smanjili razine onečišćujućih tvari u zraku, pitanje je dana kada će se zagađenje vratiti na predrecesijske razine.

Za komentiranje trebate biti prijavljeni. Prijavite se ili se registrirajte kao novi član.

Molimo Vas da ne šaljete neprimjerene komentare.

Ovaj tekst još nije komentiran. Budi prvi.